OM

VÄRDEGRUND

Örestads Plattsättning AB är ett av de ledande plattsättningsföretagen i Skåne, idag och i framtiden,
vilket ställer krav på oss som företag.
Som grund för ett framgångsrikt arbete använder vi på samma sätt vår uppförandekod för att bygga långsiktiga relationer och partnerskap med våra intressenter.
I vår uppförandekod främjar vi ärlighet, respekt, tillit och framåtanda.


Nicklas Guillermo | VD